Οδηγίες παρακολούθησης εισφορών-πληρωμών ΕΦΚΑ

Οδηγίες για την είσοδο στον κόμβο του ΕΦΚΑ για την παρακολούθηση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλιση σας. 

Επισκόπηση οφειλών, εισφορών και αποτελέσματα εκκαθαρίσεων.ΕΦΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ SITE


Μπαίνετε στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr.  Θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα


Από τη στήλη κάτω αριστερά «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλισμένους» επιλέγετε Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ.  Εμφανίζετε το εικονίδιο  για σύνδεση με κωδικούς TAXISNET.

Πατάτε "Συνέχεια στο TAXISNET".  Εισάγετε τους κωδικούς του taxis και πατάτε Είσοδος και μετά Εξουσιοδότηση.


Στη συνέχεια εισάγετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας ,τον κωδικό οπτικής επιβεβαίωσης που σας ζητείται και πατάτε Είσοδος.


Θα εμφανιστούν τα ειδοποιητήρια όπου μπορείτε να εκτυπώσετε το τελευταίο ειδοποιητήριο ή να δείτε τα προηγούμενα εκδοθέντα ειδοποιητήρια.


Πάνω δεξιά στο πεδίο Ηλ. Υπηρεσίες  --------->   Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης   θα βρείτε πληροφορίες για τις εκκαθαρίσεις, τις καταβολές που έχετε κάνει καθώς και τις οφειλές σας.


Τέλος για να αποσυνδεθείτε από το site πατήστε πάνω αριστερά στο ονοματεπώνυμο σας και επιλέξτε Αποσύνδεση.